Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista Kiteen kaupungissa

angle-left Kouluverkkoselvityksen kuulemiset

Kouluverkkoselvityksen kuulemiset

Kuulemistilaisuuksien tarkoituksena on kerätä tietoa ja näkökulmia päätöksenteon tueksi.

Kiteen kaupunginvaltuusto teki 7.4.2021 § 13 päätöksen Kiteen kouluverkosta. Päätöksen mukaan Kesälahden koulun vuosiluokat 7-9 siirtyvät Arppen koululle lukuvuoden 2024-2025 alusta, jos Kesälahden koulun vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä jää alle 45 oppilaan. Käytettävissä olevien oppilasennusteiden mukaan 45 oppilaan raja ei täyty syksyllä 2024.

Lisäksi valtuuston kouluverkkopäätös sisälsi päätöksen Kesälahden koulun vuosiluokkien 1-6 siirtymisestä vaiheittain yhdysluokkaopetukseen, jos kahden perättäisen ikäluokan koko jää alle 20 oppilasta.

Kolmantena osana päätöstä oli Puhoksen koulun siirtyminen vaiheittain kolmeen opettajaan.

Valtuuston kouluverkkopäätöksen neljäntenä osana oli Hutsin koulun toiminnan lakkauttaminen ja oppilaiden siirtyminen Arppen koululle heti tilojen sen salliessa.

Valtuuston kouluverkkoa 7.4.2021 § 13 koskevan päätöksen valmistelussa keväällä 2023 on myös tutkittu vaihtoehtoa, että tilojen toiminnallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta Hutsin koulun tiloissa aloittaisivat vaiheittain syksystä 2024 alkaen Hutsin koulun ja Arppen koulun oppilaaksiottoalueilla asuvat viskarit, esiopetus, ensimmäisen luokan ja toisen luokan oppilaat. Vuosiluokkien 3-9 oppilaat sijoitetaan Arppen koululle. Tämä järjestely mahdollistaa, ikäluokkien pienentyessä, luopua väliaikaisiksi tarkoitetuista Kellonsoittajantien päiväkodin tiloista.

Kiteen kaupunginvaltuuston 7.4.2021 § 13 päätöksen mukaisesti kouluverkkoa koskevat päätökset tehdään talousarvioprosessin yhteydessä.

Halutessanne voitte jättää kouluverkkoa koskevan lausunnon myös kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen kitee@kitee.fi Otsikoksi sähköpostiin tulee laittaa Kouluverkko.

Kuulemistilaisuuksien tarkoituksena on kerätä tietoa ja näkökulmia päätöksenteon tueksi.

Otsikko Kotitalon kertomaa

KOTITALON KERTOMAA

YHTEYSTIEDOT

Marjut Kettunen

asumisneuvoja
 040 105 1212
marjut.kettunen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee