Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista Kiteen kaupungissa

angle-left Kesälahden koulu

Kesälahden koulu

Koulumme tehtävänä on opettaa ja kasvattaa. Koulu tukee oppilaan yksilöllistä kasvua tiedollisissa, taidollisissa ja sosiaalisissa valmiuksissa. Tavoitteena on oppilaan kasvaminen aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi, sekä virikkeiden antaminen jatkuvaan itsensä kehittämiseen, elinikäiseen oppimiseen, harrastuksiin ja turvalliseen vapaa-ajan viettoon vastuutuntoisena yhteisön jäsenenä. Erityisesti yläluokilla tuetaan valmiuksia jatko-opinnoissa ja työelämässä toimimiseen, sekä yrittäjyyskasvatukseen. Oppilaiden sosiaalisten taitojen ja jatko-opintovalmiuksiin kehittymiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Opetus totetutetaan avoimessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Toimintaa ohjaa eettisyys, empaattisuus, esteettisyys ja ekologisuus.

Koulumme arvot otetaan huomioon kaikessa toiminnassa:
- kestävä moraaliset arvot, erityisesti rehellisyys
- vastuullisuus ihmisiä, luontoa ja ympäristöä kohtaan
- suvaitsevaisuus
- tasa-arvo

Ajankohtaista Kesälahden koulussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt vuoden 2021 hakujen aikatauluista. Kaikki seuraavat haut järjestetään samanaikaisesti:

  • ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku
  • haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA)
  • haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen (perusopetuksen lisäopetus, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA), maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA). 

Yhteinen hakuaika on 23.2.–23.3.2021. Koulutukset alkavat syksyllä 2021.

Hakujen tulokset julkaistaan hakijoille aikaisintaan 17.6.2021 ja koulutuspaikka on otettava vastaan viimeistään 1.7.2021.  Yhteisten hakujen lisäksi hakijat voivat edelleen hakea vielä kesällä opiskelemaan jatkuvien hakujen kautta. 

Näistä asioista tiedotamme lisää.  Opintopolku.fi-sivustolle päivittyy kevään 2021 hakukohteet. 

Ennen hakua kodit saavat täytettäväkseen lomakkeen, johon hakukohteet kirjataan ja sen mukaisesti teemme haun koulussa. 

 


 


 

 

 

Otsikko Kotitalon kertomaa

KOTITALON KERTOMAA

YHTEYSTIEDOT

Asuntotoimisto avoinna:

maanantai klo 8 - 15
keskiviikko klo 8 - 15
perjantai klo 8 - 12

Asuntosihteerin puhelinajat:
Toimiston avoinna ollessa sekä tiistaisin ja torstaisin klo 9 - 10

Marjut Kettunen

asumisneuvoja
 040 105 1212
marjut.kettunen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee